Slide
nephros.gr
Look inside the kidneys thinking outside the box

Highlights στη νεφρολογία: αρχείο δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε στο αρχείο δημοσιεύσεωναρχείο ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης στη νεφρολογία. Σε αυτή τη περιοχή η ύλη περιλαμβάνει 5 ενότητες:
  • Μηνιαία ερωτηματολόγια
  • Θεματικά ερωτηματολόγια
  • Εφόλης της ύλης ερωτηματολόγια
  • Ερωτηματολόγια βασισμένα σε κλινικά σενάρια
  • Διαδρομές μάθησης (learning paths)
Οι ερωτήσεις στα θεματικά και εφόλης της ύλης ερωτηματολόγια ανανεώνονται αυτόματα σε κάθε επίσκεψή σας.
Υπάρχουν συνολικά 19 άρθρααντικείμενα, με βάση την αναζήτησή σας.
Χρησιμοποιείστε τη φόρμα που ακολουθεί για στοχευμένη αναζήτηση στο αρχείο δημοσιεύσεωναρχείο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Χρόνος
Ταξινόμηση
ΠεριοδικόΕνότητα
Anton Jan van Zonneveld, Malte Kölling, Roel Bijkerk, Johan M Lorenzen in Nature Reviews Nephrology
676

Η εξελισσόμενη ιστορία της σχετιζόμενης με την απολιποπρωτεΐνη L1 νεφροπάθειας: το τέλος της αρχής

Οι γενετικές κωδικοποιούσες παραλλαγές του APOL1 γόνου, που κωδικοποιεί την απολιποπρωτεΐνη L1 (APOL1), εντοπίστηκαν το 2010 και είναι σχετικά κοινές στα άτομα με καταγωγή από την υποσαχάρια Αφρική. Π...

Anne K Muehlig, Sydney Gies, Tobias B Huber, Fabian Braun in Front Immuno.
636

Μια νέα οπτική για τις μονοκλωνικές γαμμαπάθειες με νεφρική σημασία

Οι μονοκλωνικές γαμμαπάθειες με νεφρική σημασία (MGRS) περιλαμβάνουν μια αξιοσημείωτη ομάδα νεφρικών παθήσεων που προκύπτουν από τις εγγενείς νεφροτοξικές ιδιότητες ορισμένων μονοκλωνικών ανοσοσφαιριν...

Anne K Muehlig, Sydney Gies, Tobias B Huber, Fabian Braun in Front Immuno.
1007

Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση με κατάρρευση της τριχοειδικής αγκύλης σε ιογενείς λοιμώξεις

Η καταρρέουσα σπειραματοπάθεια αντιπροσωπεύει μια ειδική παραλλαγή της πρωτεϊνουρικής νεφρικής νόσου της εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρωσης (FSGS). Ιστολογικά, η καταρρέουσα μορφή του FSGS (cFSGS...

Anton Jan van Zonneveld, Malte Kölling, Roel Bijkerk, Johan M Lorenzen in Nature Reviews Nephrology
615

Τα κυκλικά RNA στη νεφρική νόσο και τον καρκίνο

Τα κυκλικά RNA (circRNAs) είναι μια κατηγορία ενδογενώς εκφραζόμενων ρυθμιστικών RNA με μονόκλωνη κυκλική δομή. Δημιουργούνται με οπίσθιο μάτισμα και η έκφρασή τους μπορεί να ρυθμιστεί στενά από πρωτε...

Kyung Lee, G Luca Gusella, John Cijiang He in Kidney Int.
634

Υπερπλασία του επιθηλίου και απορρύθμιση του κυτταρικού κύκλου στη νεφρική βλάβη και νόσο

Διάφορες κυτταρικές προσβολές και τραυματισμοί στα νεφρικά επιθηλιακά κύτταρα τόνωση μηχανισμών επισκευής για την προσαρμογή και την αποκατάσταση της ομοιόσταση οργάνων. Τα νεφρικά σωληναριακά επιθηλι...

John A Kellum, Paola Romagnani, Gloria Ashuntantang, Claudio Ronco, Alexander Zarbock, Hans-Joachim Anders in Nat Rev Dis Primers.
624

Οξεία νεφρική βλάβη

Η οξεία νεφρική βλάβη (ΑΚΙ) ορίζεται από μια ξαφνική απώλεια της απεκκριτικής νεφρικής λειτουργίας. ΑΚΙ είναι μέρος μιας σειράς καταστάσεων που συνοψίζονται ως οξείες νεφρικές παθήσεις και διαταραχές ...

Matthieu Legrand, Samira Bell, Lui Forni, Michael Joannidis, Jay L. Koyner, Kathleen Liu & Vincenzo Cantaluppi in Nature Reviews Nephrology
558

Παθοφυσιολογία της οξείας νεφρικής βλάβης που σχετίζεται με τον COVID-19

Αν και η αναπνευστική ανεπάρκεια και η υποξαιμία είναι οι κύριες εκδηλώσεις του COVID-19, η προσβολή των νεφρών είναι επίσης συχνή. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποστηρίζουν μια σειρά από πιθανές παθοφυσιολο...

Garabed Eknoyan, Murray Epstein in Kidney Int.
592

Ηπατονεφρικό σύνδρομο: ιστορική αποτίμηση της προέλευσης και της εννοιολογικής του εξέλιξης

Το ηπατονεφρικό σύνδρομο (HRS), μια προοδευτική αλλά δυνητικά αναστρέψιμη επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή της ηπατικής αντιρρόπησης. Η συνύπαρξη βλάβης ήπατος/νεφρού,...

Anton Jan van Zonneveld, Malte Kölling, Roel Bijkerk, Johan M Lorenzen in Nature Reviews Nephrology
556

Φυσιολογία νεφρού και επιδεκτικότητα για οξεία νεφρική βλάβη: επιπτώσεις για την νεφρο-προστασία

Η βλάβη των νεφρών ποικίλλει ανάλογα με την κύρια προσβολή. Διαφορετικές αιτιολογίες οξείας νεφρική βλάβη (AKI), συμπεριλαμβανομένης της νεφρικής ισχαιμίας, της έκθεσης σε νεφροτοξίνες, της αφυδάτωσης...

Pierre Ronco, Hanna Debiec in Curr Opin Nephrol Hypertens.
623

Μεμβρανώδης νεφροπάθεια: τρέχουσα κατανόηση των διαφόρων αιτιών υπό το φως των νέων αντιγονικών στόχων

Σκοπός της ανασκόπησης: Η μεμβρανώδης νεφροπάθεια είναι μια αυτοάνοση νόσος που προκαλείται από αντισώματα που κατευθύνονται κυρίως στα αντιγόνα των ποδοκυττάρων. Τα αντιγόνα PLA2R και THSD7A περιγράφ...

Stefan J Schunk, Jürgen Floege, Danilo Fliser and Thimoteus Speer in Nature Reviews Nephrology
565

Σηματοδότηση της WNT–β-κατενίνης - ένας ευέλικτος παίκτης στον τραυματισμό και την αποκατάσταση των νεφρών

Το σύστημα WNT-β-κατενίνης είναι μια εξελικτική διατηρημένη οδός σηματοδότησης που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μορφογένεση και την οργάνωση των κυττάρων κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης. Το σύστημ...

Ambreen Azhar, Nabeel Hassan, Mihaly Tapolyai, Miklos Z Molnar in Semin Nephrol.
562

Παχυσαρκία, χρόνια νεφρική νόσος και μεταμόσχευση νεφρού: μια εξελισσόμενη σχέση

Η παχυσαρκία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην αύξηση της παγκόσμιας νεφρικής νόσου. Η περίπλοκη σχέση της παχυσαρκίας με τη χρόνια νεφρική νόσο εξακολουθεί να συζητείται. Ωστόσο, λείπει η πλήρης κατα...

Richard W Naylor, Mychel R P T Morais, Rachel Lennon in Nature Reviews Nephrology
875

Πολυπλοκότητες της σπειραματικής βασικής μεμβράνης

Η σπειραματική βασική μεμβράνη (GBM) είναι βασικό συστατικό του σπειραματικού τριχοειδούς τοιχώματος και είναι απαραίτητη για τη διήθηση των νεφρών. Τα κύρια συστατικά της σπειραματικής βασικής μεμβρά...

Karen M. Dwyer, Bellamkonda K. Kishore and Simon C. Robson in Nature Reviews Nephrology
771

Μετατροπή του εξωκυττάριου ATP σε αδενοσίνη: ένας κύριος διακόπτης για τη νεφρική υγεία και νόσο

Η ΑΤΡ και το τελικό προϊόν αποδόμησης της αδενοσίνης είναι ισχυρά εξωκυτταρικά μόρια σηματοδότησης που προκαλούν μια ποικιλία παθοφυσιολογικών λειτουργιών στο νεφρό μέσω της ενεργοποίησης των πουρινικ...

Volker Vallon & Scott C. Thomson in Nature Reviews Nephrology
725

Η σωληναριακή υπόθεση της νεφρικής διήθησης και η διαβητική νεφρική νόσος

Το μέγεθος των νεφρών και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) συχνά αυξάνονται με την έναρξη του διαβήτη και το αυξημένο GFR είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη διαβητικής νεφρικής νόσου...

Kristen L. Nowak and Katharina Hopp in CJASN
619

Μεταβολικός επαναπρογραμματισμός στην αυτοσωματική κυρίαρχη πολυκυστική νόσο των νεφρών: αποδεικτικά στοιχεία και θεραπευτικές δυνατότητες

Η αυτοσωματική κυρίαρχη πολυκυστική νεφρική νόσος χαρακτηρίζεται από προοδευτική ανάπτυξη και διεύρυνση των νεφρών κύστεων, οδηγώντας σε ESKD. Επειδή τα νεφρά έχουν υψηλή μεταβολική ζήτηση, δεν προκαλ...

James E. Cooper in CJASN
620

Αξιολόγηση και θεραπεία της οξείας απόρριψης στα νεφρικά αλλομοσχεύματα

Η πρόοδος στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία βελτίωσε δραστικά τα ποσοστά οξείας απόρριψης σε αποδέκτες μεταμόσχευσης νεφρού τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Ωστόσο, θα πρέπει να παραμείνει υψηλό σε οποια...

Peter F. Zipfel, Thorsten Wiech, Emma D. Stea and Christine Skerka in Journal of the American Society of Nephrology
706

Διασταυρούμενη επικοινωνία μεταξύ του νευρικού συστήματος και των νεφρών

Υπό φυσιολογικές καταστάσεις, το νευρικό σύστημα και τα νεφρά επικοινωνούν μεταξύ τους για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιόστασης του σώματος. Ωστόσο, οι παθολογικές καταστάσεις διαταράσσουν αυτήν ...

Peter F. Zipfel, Thorsten Wiech, Emma D. Stea and Christine Skerka in Journal of the American Society of Nephrology
615

Οι παραλλαγές του CFHR γονιδίου παρέχουν πληροφορίες για την παθογένεση του άτυπου αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου και της C3 σπειραματοπάθειας

H αλληλουχία και ο αριθμός των αντιγράφων στο γονιδιακό σύμπλεγμα του CFHR-Factor H στον άνθρωπο που περιλαμβάνει τα γονίδια του συμπληρώματος CFHR1, CFHR2, CFHR3, CFHR4, CFHR5 και Factor H, συνδέεται...

Αποτελέσματα 1 - 19 από 19
2022nephros.gr