Slide
nephros.gr
Look inside the kidneys thinking outside the box

Νεφρική συμμετοχή στο αντιφωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο

Antiphospholipid syndrome

Εισαγωγικά στοιχεία

Ανασκόπηση, επιδημιολογία και ταξινόμηση του αντιφωσφολιπιδαιμικού συνδρόμου

Η επίπτωση του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου εκτιμάται σε 5 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος και ο επιπολασμός του σε 1 ανά 2.000 άτομα. Ευθύνεται για ποσοστό έως 1% όλων των θρομβωτικών επεισοδίων στο γενικό πληθυσμό και για ποσοστό έως  20% των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα ηλικίας <50 ετών. 10-15% των ασθενών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο έχουν αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο. Ομοίως, 10-15% των γυναικών με επαναλαμβανόμενες αποβολές πιθανότατα έχουν αυτό το σύνδρομο. Περίπου το 70% των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο είναι γυναίκες.

Οι παραλλαγές της νόσου περιλαμβάνουν το πρωτοπαθές, το δευτεροπαθές, το οροαρνητικό και το καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδομο.

Το πρωτοπαθές αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ξβξβμ

Το καταστροφικό αντιφωσφολιπιδκό σύνδρομο, γνωστό και ως σύνδρομο Asherson, είναι μια εξαιρετικά σπάνια μορφή του συνδρόμου (< 1% των περιπτώσεων) με υψηλή ωστόσο θνητότητα (30-50%). στην οποία πολλαπλοί θρόμβοι αίματος επηρεάζουν διάφορα οργανικά συστήματα προκαλώντας δυνητικά απειλητική για τη ζωή πολυοργανική ανεπάρκεια. Η συγκεκριμένη εμφάνιση, η εξέλιξη και τα όργανα που εμπλέκονται διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Το καταστροφικό αντιφωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο μπορεί να αναπτυχθεί σε άτομο με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή νόσο ακόμα και ως πρώτη εκδήλωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λοίμωξη, τραύμα ή χειρουργική επέμβαση φαίνεται να προκαλεί την πάθηση.

Κλινική εμφάνιση

Νεφρικές εκδηλώσεις

Ο νεφρός είναι ένα κύριο όργανο-στόχος στην πρωτοπαθή και δευτεροπαθή APS. Η νεφρική προσβολή είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη εκδήλωση του συνδρόμου και χαρακτηρίζεται από θρόμβωση που μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε αγγειακό σημείο των νεφρών.

Κλινικές εκδηλώσεις νεφροπάθειας APS είναι μη συγκεκριμένες, που κυμαίνονται από νωθρή παρουσίαση με υπέρταση, διαφόρων βαθμών πρωτεϊνουρία (λιγότερο από 2 g στους περισσότερους ασθενείς), παρουσία ενεργού ιζήματος ούρων (που μπορεί να περιλαμβάνει εκμαγεία ερυθρών αιμοσφαιρίων) σε ορισμένους ασθενείς και μειωμένο ρυθμό σπειραματικής διήθησης, έως οξεία νεφρική ανεπάρκεια [13, 19]. Πλέον σημαντικό, σε ασθενή με υποψία APS που παρουσιάζεται μόνο πρωτεϊνουρία χωρίς εκμαγεία ερυθρών αιμοσφαιρίων, μία διαφορική διάγνωση μπορεί να είναι νεφροπάθεια APS. Άρα, η ύπαρξη συγκεκριμένου νεφρού παρεγχυματική νόσος που συνδέεται με την παρουσία aPL φαίνεται μέσω προσεκτικής ανάλυσης δειγμάτων βιοψίας νεφρού από ασθενείς με πρωτοπαθή και δευτεροπαθή APS. Κλινικός εκδηλώσεις νεφροπάθειας APS. Οι πιο συχνές κλινικές εκδηλώσεις είναι η υπέρταση, η πρωτεϊνουρία (από ήπια σε νεφρωτική) και νεφρική βλάβη. Σε περιπτώσεις που παρακολουθούνται σειρές για το νεφρωσικό σύνδρομο, το τελευταίο εμφανίστηκε στο 12-37% [1, 19, 20]. Συστηματική αρτηριακή υπέρταση αναφέρθηκε σε όλους οι μελέτες που εξετάστηκαν, με μέση συχνότητα 77% [4, 5, 13, 19, 20]. Ο επιπολασμός της οξείας νεφρικής βλάβης είναι υψηλότερος 50% στις περισσότερες σειρές περιπτώσεων [5, 19, 20], αλλά ορισμένοι συγγραφείς έχουν αναφέρθηκαν επιπολασμοί κάτω του 20% [13, 20].

Νεφροπάθεια του αντιφωσφολιπιδαιμικού συνδρόμου

κξξξξξ

Θρόμβωση νεφρικής φλέβας

Είτε μονόπλευρη είτε αμφοτερόπλευρη θρόμβωση νεφρικής φλέβας μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με APS, με αποτέλεσμα οξεία νεφρική βλάβη ή χρόνια νεφρική νόσο (29, 30). Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν νεφρωσικό σύνδρομο ή σπανιότερα με λαγόνιο πόνο και μακροσκοπική αιματουρία στην οξεία έναρξη της θρόμβωσης. Αυτή η διάγνωση θα πρέπει να υπάρχει υποψία σε ασθενείς με APS που αναπτύσσουν ξαφνικά πρωτεϊνουρία νεφρωσικού εύρους. Το υπερηχογράφημα Doppler είναι η εξέταση εκλογής και μπορεί να αποκαλύψει οιδηματώδη νεφρό με μειωμένη ηχογένεια, διαταραχή της αρχιτεκτονικής του παρεγχύματος ή/και θρόμβο στις νεφρικές φλέβες.

Θρόμβωση και στένωση της νεφρικής αρτηρίας

Η θρόμβωση της νεφρικής αρτηρίας είναι μια σχετικά σπάνια επιπλοκή και οφείλεται είτε σε in situ θρόμβωση είτε σε θρομβοεμβολικό επεισόδιο. Εκδηλώνεται συνήθως παρουσιάζουν αιφνίδια έναρξη ή οξεία απορρύθμιση της υπέρτασης ή διάχυτο κοιλιακό ή πλευρικό άλγος σε περιπτώσεις νεφρικού έμφρακτου. Οι παραπάνω εκδηλώσεις σε έναν ασθενή με διάγνωση APS θα πρέπει να εγείρουν την υποψία για θρόμβωση νεφρικής αρτηρίας και το APS θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις καλά τεκμηριωμένης θρόμβωσης νεφρικής αρτηρίας άγνωστης προέλευσης. Η νεφρική αγγειογραφία έχει την υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια, ενώ τόσο η CT όσο και η MRI αγγειογραφία με σκιαγραφικό είναι λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι με παρόμοια διαγνωστική απόδοση (24). Η στένωση νεφρικής αρτηρίας χωρίς ένδειξη θρόμβωσης έχει επίσης περιγραφεί στο πλαίσιο του APS, που αντιπροσωπεύει μια σημαντική αιτία υπέρτασης σε αυτή την ομάδα ασθενών

Αρτηριακή υπέρταση

ηξξκ

Ιστολογικά ευρήματα

Βιοψία νεφρού

When small renal vessels, such as glomerular capillaries, are involved, the pathological findings resemble those found in other diseases associated with a thrombotic microangiopathy (TMA), including the hemolytic-uremic syndrome, and thrombotic thrombocytopenic purpura.

Οπτικό μικροσκόπιο

Οι κύριες ιστολογικές ανωμαλίες του σπειράματος περιλαμβάνουν τις άνοσες εναποθέσεις, τη μεσαγγειακή, ενδοτριοειδική και εξωτριχοειδική υπερπλασία, την εισροή λευκοκυττάρων, τη σπειραματική νέκρωση και τις σκληρυντικές αλλοιώσεις.

Σπειραματικές αλλοιώσεις

Άνοσες εναποθέσεις. Παρότι γενικά οι σπειραματικές άνοσες εναποθέσεις αναγνωρίζονται καλύτερα με τον ανοσοφθορισμό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ειδικά στη περίπτωση της νεφρίτιδας του λύκου είναι επίσης συχνά αναγνωρίσιμες και στο οπτικό μικροσκόπιο λόγω του μεγάλου μεγέθους και της ευρείας κατανομής των ανοσοεναποθέσεων.

Το μεσάγγειο είναι η κύρια θέση σπειραματικών εναποθέσεων. Στις κλάσεις I και II της νεφρίτιδας του λύκου είναι η μοναδική θέση εμφανών με το οπτικό μικροσκόπιο εναποθέσεων, αν και στη κλάση ΙΙ μπορεί να συνυπάρχουν και εναποθέσεις στο σπειραματικό τριχοειδικό τοίχωμα στην εξέταση με τον ανοσοφθορισμό ή το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Εμφανείς με το οπτικό μικροσκόπιο υπενθοθηλιακές εναποθέσεις, συνυπάρχουν στις κλάσεις III και IV της νεφρίτιδας του λύκου, με εστιακή και τμηματική ή σφαιρική και διάχυτη κατανομή, αντίστοιχα. Τέλος, εμφανείς με το οπτικό μικροσκόπιο υποεπιθηλιακές εναποθέσεις είναι τυπικό εύρημα της κλάσης V (μεμβρανώδους νεφρίτιδα του λύκου).

Μεσαγγειακή υπερπλασία. Η υπερπλασία του μεσαγγείου και η αύξηση της μεσαγγειακής θεμέλιας ουσίας είναι συνέπεια των μεσαγγειακών εναποθέσεων.

Ενδοτριχοειδική υπερκυτταρικότητα. Η υπερπλασία του μεσαγγείου

Ινιδοειδής νέκρωση - καρυορηξία. Η τμηματική ινιδοειδής σπειραματική νέκρωση, που θυμίζει τις αντίστοιχες βλάβες που παρατηρούνται στην σχετιζόμενη με ANCA αγγειίτιδα, και η καρυορηξία είναι χαρακτηριστικά ευρήματα αποκλειστικά της νεφρίτιδας του λύκου κλάσης III ή IV. Η ινιδοειδής νέκρωση συνίσταται σε εστιακή εξάλειψη της σπειραματικής τριχοειδικής αγκύλης που συνδυάζεται με εναπόθεση ινώδους, ρήξη και χάσματα της σπειραματικής βασικής μεμβράνης ή μεσαγγειόλυση. Μπορεί επίσης να συνδυάζεται, αλλά όχι απαραίτητα, με καρυορηξία, δηλαδή με τη παρουσία αποπτωτικών πυρηνικών θραυσμάτων ή υπολειμμάτων. Στην αναθεώρηση της ISN/RPS ταξινόμησης το 2018 η καρυορηξία περιγράφεται ως μια διακριτή και συχνότερη της ινιδοειδούς νέκρωσης βλάβη, και προτείνεται ο καθορισμός της κλινικής και παθογενητικής της σημασίας  (Εικ. 14.10 και 14.11). Fibrinoid necrosis in <25% (1+), 25%–50% (2+), or >50% (3+) of glomeruli

Κυτταρικοί μηνοειδείς σχηματισμοί. Οι κυτταρικοί μηνοειδείς σχηματισμοί είναι χαρακτηριστικό εύρημα της ενεργού νεφρίτιδας του λύκου και παρατηρούνται κυρίως στις κλάσεις III ή IV και περιστασιακά στις μεικτές V και III ή V και IV κλάσεις της νόσου. Τυπικά αναγνωρίζονται σε θέσεις σπειραματικής νέκρωσης και δευτερευόντως σε μη νεκρωτικά σπειράματα με τμηματική ή διάχυτη ενδοτριχοειδική υπερπλασία. Χαρακτηρίζονται από τη παρουσία 2 ή περισσότερων στιβάδων από υπερπλαστικά επιθηλιακά κύτταρα (προερχόμενα από το σπλαχνικό ή τοιχωματικό επιθήλιο) με συνοδό διήθηση από μονοπύρηνα, που καταλαμβάνει έκταση μεγαλύτερη του 10% του χώρου του Bowman, σύμφωνα με την αναθεώρηση της ISN/RPS ταξινόμησης το 2018 (>25% στην αρχική ISN/RPS ταξινόμηση) .

Αλλοιώσεις των σωληναρίων και του διάμεσου νεφρικού ιστού

Ανοσο-εναποθέσεις. Παρότι γενικά οι σπειραματικές άνοσο-εναποθέσεις αναγνωρίζονται καλύτερα στον ανοσοφθορισμό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, στη νεφρίτιδα του λύκου είναι επίσης συχνά αναγνωρίσιμες και στο οπτικό μικροσκόπιο λόγω του μεγάλου τους μεγέθους και της ευρείας κατανομής τους.

Μεσαγγειακή και ενδοτριχοειδική υπερπλασία. λκηξλκξηρελξολξολ

Μηνοειδείς σχηματισμοί. κξνκλφξδ΄λωξφ΄λεξ

Νέκρωση. Η σπειραματική νέκρωση είναι χαρακτηριστικό αποκλειστικά της νεφρίτιδας του λύκου κλάσης III ή IV. Συνίσταται σε εστιακή εξάλειψη της σπειραματικής τριχοειδικής αγκύλης που συχνά συνδυάζεται κατά περίπτωση με εναπόθεση ινώδους, ρήξη και χάσματα της σπειραματικής βασικής μεμβράνης και παρουσία πυρηνικών υπολειμμάτων λόγω απόπτωσης των διηθούντων λευκοκυττάρων (καρυορηξία) (Εικ. 14.10 και 14.11).

Αγγειακές αλλοιώσεις

Ανοσο-εναποθέσεις. Παρότι γενικά οι σπειραματικές άνοσο-εναποθέσεις αναγνωρίζονται καλύτερα στον ανοσοφθορισμό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, στη νεφρίτιδα του λύκου είναι επίσης συχνά αναγνωρίσιμες και στο οπτικό μικροσκόπιο λόγω του μεγάλου τους μεγέθους και της ευρείας κατανομής τους.

Μεσαγγειακή και ενδοτριχοειδική υπερπλασία. λκηξλκξηρελξολξολ

Μηνοειδείς σχηματισμοί. κξνκλφξδ΄λωξφ΄λεξ

Νέκρωση. κληφλκηωξλκηξεφλξ

Ανοσοφθορισμός

Ο ανοσοφορορισμός στη νεφρίτιδα του λύκου είναι ιδιαίτερα πλειομορφικός και οι άνοσες εναποθέσεις μπορεί να βρεθούν σε όλες τις νεφρικές θέσεις, συμπεριλαμβανόμενων των σπειραμάτων, των σωληναρίων, του διάμεσου ιστού και των αιμοφόρων αγγείων.

Η IgG ανοσοσφαιρίνη υπάρχει στο σύνολο σχεδόν των σπειραματικών εναποθέσεων, ενώ η παρουσία των IgM και IgA ανοσοσφαιρινών διαπιστώνεται στη πλειονότητά τους. Σε ότι αφορά στα κλάσματα του συμπληρώματος, το C3 είναι το πιο συχνό συστατικό, ακολουθούμενο από το C1q, το οποίο συνήθως έχει πολύ έντονη χρώση, και τέλος το C4, με ασθενέστερη χρώση. Η παρουσία των πρώιμων C1q και C4 κλασμάτων επιβεβαιώνει τη παράλληλη ενεργοποίηση της κλασσικής οδού του συμπληρώματος. Η ταυτόχρονη παρουσία IgG, IgA, IgM ανοσοσφαιρινικών εναποθέσεων σε συνδυασμό με εναποθέσεις των C1q και C3 κλασμάτων του συμπληρώματος αναφέρεται ως 'full house' πρότυπο ανοσοθορισμού και θεωρείται ισχυρή ένδειξη υποκείμενης νεφρίτιδας του λύκου.

Άλλα συστατικά που αναγνωρίζονται στις σπειραματικές εναποθέσεις περιλαμβάνουν τη προπερδίνη, που υποδηλώνει τη παράλληλη ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος, το σύμπλεγμα προσβολής της κυτταρικής μεμβράνης, τα σχετιζόμενα με το ινώδες αντιγόνα, κυρίως σε θέσεις νεκρωτικών βλαβών ή μηνοειδών σχηματισμών,  του C4d και των ιστικών αντιπυρηνικών αντισωμάτων.

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αλλά όχι παθογνωμονικό, εύρημα είναι τα ενδοκυττάρια δικτυοσωληνοειδή έγκλειστα. Αυτές οι δομές αναγνωρίζονται κατά κύριο λόγο στα ενδοθηλιακά κύτταρα και σπάνια στα επιθηλιακά ή μεσαγγειακά κύτταρα του σπειράματος. Πέραν της νεφρίτιδας του λύκου, τα έγκλειστα συχνά παρατηρούνται στα σπειραματικά ενδοθηλιακά κύτταρα των νεφρικών αλλομοσχευμάτων και στους εγγενείς νεφρούς ασθενών με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, ιογενείς λοιμώξεις (HIV, κυτταρομεγαλοϊός, COVID-19, μεταξύ άλλων) καθώς επίσης και σε όσους λαμβάνουν θεραπεία με ιντερφερόνη και ιδιαίτερα σπάνια σε φυσιολογικούς νεφρούς.

Σε περιπτώσεις με σημαντική σπειραματική πρωτεϊνουρία (πιο συχνή στην κατηγορία V αλλά επίσης παρατηρήσιμη σε νεφρίτιδα κατηγορίας IV και κατηγορίας III), τα ποδοκύτταρα εμφανίζουν μια ποικιλία κυτταροπλασματικών αλλοιώσεων που είναι κοινές σε πολλές άλλες σπειραματικές ασθένειες που εκδηλώνουν αλλοιωμένη σπειραματική διαπερατότητα. Αυτές οι υπερδομικές αλλοιώσεις περιλαμβάνουν μεταβλητή εξάλειψη της διαδικασίας του ποδιού, συμπύκνωση κυτταροσκελετικών μικρονημάτων, μετασχηματισμό μικρολαχνών και κυτταρική υπερτροφία με αυξημένα οργανίδια, συμπεριλαμβανομένου του ενδοπλασματικού δικτύου, των μιτοχονδρίων και των δεσμευμένων στη μεμβράνη κυστιδίων, μερικά από τα οποία περιέχουν υλικό πυκνό ηλεκτρονίων που υποδηλώνει επαναρρόφηση των πρωτεϊνών.

Παθογένεια

Η σημαντική συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας νεφροπάθειας APS και aPL υποδηλώνει έναν παθογενετικό ρόλο της aPL στην ανάπτυξη αυτής της νεφροπάθειας. Ωστόσο, είναι άγνωστο εάν πρόσθετοι παράγοντες που σχετίζονται με τη νόσο συμβάλλουν στην παθογένεση της νεφροπάθειας APS. Δεν είναι επίσης σαφές εάν πρόκειται για καθαρά θρομβωτική ή φλεγμονώδη διαδικασία. Η ενεργοποίηση καταρράκτη συμπληρώματος έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός μηχανισμός για τη θρόμβωση που προκαλείται από aPL σε μοντέλα ποντικού (45, 46). Πειραματικές μελέτες έδειξαν επίσης ότι η απουσία ρυθμιστικών πρωτεϊνών του συμπληρώματος στα σπειραματικά κύτταρα σχετίζεται με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (47). Σε κλινικές μελέτες, το C4d είναι ένα κοινό εύρημα στη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (48). Η χρώση C4d και οι μικροθρόμβοι βρέθηκαν να συνυπάρχουν σε δείγματα βιοψίας ασθενών με ΣΕΛ και θετικό aPL (49, 50). Επιπλέον, ο παράγοντας ιστού που προκαλείται από το συμπλήρωμα φαίνεται να εμπλέκεται στην παθογένεση της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας στο APS (51). Οι Seshan et al. έδειξε ότι το aPL ποντικού και το ανθρώπινο aPL του ισοτύπου IgG μπορούν να προκαλέσουν σπειραματικές ιστολογικές βλάβες χαρακτηριστικές της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας σε ποντικούς. Βρήκαν επίσης αυξημένη εναπόθεση ινώδους, ιστικού παράγοντα και C3 σε σπειράματα ποντικών που έλαβαν θεραπεία με aPL ποντικού και ανθρώπου, υποστηρίζοντας τον ρόλο τους στην παθογένεση της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας (52). Η νεφροπάθεια με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται επίσης από έναν αριθμό χρόνιων βλαβών με την ινώδη υπερπλασία του εσωτερικού χιτώνα να είναι η πιο κοινή. Μια πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς με APS έδειξε ενεργοποίηση της οδού mTORC στο νεφρικό ενδοθήλιο, οδηγώντας σε υπερπλασία του εσωτερικού χιτώνα. Η αγγειακή ενεργοποίηση του mTORC καταδείχθηκε επίσης σε δείγματα αυτοψίας μιας καταστροφικής σειράς περιπτώσεων APS (53).

Θεραπεία

Ο ρόλος της αντιπηκτικής αγωγής στη νεφρική πρόγνωση δεν έχει εξεταστεί καλά λόγω του περιορισμένου αριθμού ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή στις προηγούμενες μελέτες της νεφροπάθειας APS. Λείπουν προοπτικές μελέτες. Επιτυχής χρήση αντιπηκτικών αναφέρθηκε σε ορισμένες αναφορές περιστατικών ή σειρές περιστατικών αλλά χωρίς ή σύντομη παρακολούθηση δεδομένων (56). Η χρήση νέων από του στόματος αντιπηκτικών φαρμάκων δεν έχει εξεταστεί σε ασθενείς με νεφροπάθεια APS. Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση ηπαρίνης με βάση την επίδρασή της στην αναστολή της κλασικής οδού ενεργοποίησης του συμπληρώματος ή τη χρήση ενδοφλέβιας ανταλλαγής ανοσοσφαιρίνης ή/και πλάσματος δεδομένης της αποτελεσματικότητάς τους σε σοβαρές/ανθεκτικές περιπτώσεις και καταστροφικές APS (56, 57). Μπορεί επίσης να ληφθούν υπόψη στοχευμένες θεραπείες, όπως θεραπείες κατευθυνόμενες από Β-κύτταρα, αναστολή συμπληρώματος, αναστολή ιστικού παράγοντα ή αναστολή οδού mTOR, αλλά απαιτούνται μεγάλες προοπτικές πολυκεντρικές μελέτες για την αντιμετώπιση του ρόλου τους. Πειραματικά μοντέλα ποντικών APS έχουν δείξει ότι η χρήση παραγόντων αποκλεισμού BAFF καθυστερεί την ανάπτυξη της νόσου και παρατείνει την επιβίωση (58). Στους ανθρώπους, αναφορές περιστατικών έδειξαν επιτυχή χρήση της θεραπείας κατά του CD20 σε ασθενείς με νεφροπάθεια APS και/ή άλλες μη κριτήριες εκδηλώσεις για APS (σοβαρή θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία και δερματικά έλκη) (59). Σε μια μη τυφλή μελέτη διάρκειας 12 μηνών που αξιολογούσε την πιθανή χρησιμότητα του rituximab για μη κριτηριακές εκδηλώσεις του APS, δύο ασθενείς με νεφροπάθεια APS είχαν μερικές ανταποκρίσεις με δύο δόσεις των 1.000 mg rituximab τις ημέρες 1 και 15 (60). Το Belimumab, ένας ανταγωνιστής BAFF, έχει χρησιμοποιηθεί σε δύο περιπτώσεις με πρωτοπαθή APS, μία με υποτροπιάζουσα κυψελιδική αιμορραγία και μία με υποτροπιάζοντα έλκη του δέρματος. Και οι δύο ασθενείς είχαν κλινική βελτίωση και ήταν σε θέση να διακόψουν τα κορτικοστεροειδή (61). Όσον αφορά τις κατευθυνόμενες από Τ-κύτταρα θεραπείες, μια πειραματική μελέτη CTLA4-Ig σε ποντίκια NZW/BXSB που αναπτύσσουν APS με μικρή στεφανιαία θρόμβωση, έδειξε πολλά υποσχόμενη στην πρόληψη της ανάπτυξης εμφράγματος του μυοκαρδίου (62). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση του αποκλεισμού συνδιέγερσης Abatacept (CTLA4-Ig), σε ασθενείς με APS. Όσον αφορά την αναστολή του συμπληρώματος στο APS, μελέτες σε ζώα κατέδειξαν την ικανότητα των αναστολέων C5 να αποτρέπουν τους θρόμβους αίματος σε ζώα που λαμβάνουν ενδοαγγειακή έγχυση αντισωμάτων έναντι του β2GPI (50). Οι Seshan et al. έδειξε ότι η γενετική διαγραφή του C5aR αποτρέπει τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και τη νεφρική ανεπάρκεια σε ποντίκια που έλαβαν θεραπεία με aPL (FB1) (52). Η εκουλιζουμάμπη, ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται με το C5 αναστέλλοντας τη διάσπασή του σε C5a και C5b, έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στην ομάδα διαταραχών της «θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας» (χαρακτηρίζεται από θρομβοπενία και μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία), συμπεριλαμβανομένης της παροξυσμικής αιμοσφαιρινοουρίας, της αιμοσφαιρινουρίτιδος, της αιμοσφαιριναυρίτιδας και καταστροφικό APS. Αναφορές περιπτώσεων έχουν περιγράψει την επίδρασή του σε ανθεκτικές καταστροφικές περιπτώσεις APS (63), θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια μετά τη μεταμόσχευση νεφρού (22) και ασθενείς με νεφρίτιδα λύκου και θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (64). Ο ρόλος της χρήσης στατίνης στο APS έχει επίσης συζητηθεί εκτενώς. Πειραματικά μοντέλα έδειξαν ότι η χαμηλή έκφραση ιστικού παράγοντα αποτρέπει τη σπειραματική βλάβη σε ποντίκια που έλαβαν θεραπεία με aPL- και ανθρώπινο aPL. Η πραβαστατίνη, η οποία ρυθμίζει προς τα κάτω τον παράγοντα ιστού, αποτρέπει τη σπειραματική βλάβη τόσο σε ποντίκια που έλαβαν θεραπεία με aPL- και σε ανθρώπινους ποντικούς (52). Η αναστολή της οδού mTOR σε λήπτες μεταμόσχευσης νεφρού με νεφροπάθεια APS μείωσε τον αγγειακό πολλαπλασιασμό στη νεφρική βιοψία και απέτρεψε την υποτροπή της αγγειακής βλάβης. Οι Canaud et al. έδειξε ότι μεταξύ των 10 ασθενών που έλαβαν θεραπεία αναστολής της οδού mTOR, 7 ασθενείς (70%) είχαν λειτουργικό αλλομόσχευμα 10 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση έναντι 3 (11%) από 27 ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία και η επίδραση της θεραπείας ήταν ανεξάρτητη από την αντιπηκτική αγωγή (53 ). Δύο πρόσφατες μελέτες έδειξαν υπογραφή ιντερφερόνης τύπου Ι στο πρωτογενές APS (65, 66). Η πρώτη μελέτη έδειξε μια μειωμένη ικανότητα των ενδοθηλιακών προγονικών από ασθενείς με APS να διαφοροποιούνται σε ενδοθηλιακά κύτταρα, η οποία αντιστράφηκε από ένα αντίσωμα εξουδετέρωσης του υποδοχέα IFN τύπου Ι (65). Τα παραπάνω ευρήματα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια νέα θεραπευτική προσέγγιση, αυτή των αντισωμάτων κατά της ιντερφερόνης, για την αναστροφή της αγγειακής βλάβης στο APS.

Μεταμόσχευση

Με βάση τις κλινικοπαθολογικές συσχετίσεις που προέρχονται από τη νεφρική βιοψία, αναπτύχθηκε ένα σύστημα ταξινόμησης της νεφρίτιδας του λύκου από μια ομάδα νεφροπαθολόγων, νεφρολόγων και ρευματολόγων το 2004 (η ταξινόμηση ISN/RPS) και αναθεωρήθηκε το 2018. Το σύστημα ταξινόμησης ISN/RPS διαιρεί τις σπειραματικές διαταραχές που σχετίζονται με τον συστηματικό ερυθημτώδη λύκο σε έξι διαφορετικές κλάσεις με βάση τα σπειραματικά ιστοπαθολογικά ευρήματα (πίνακας 1).

Πίνακας 1.
International Society of Nephrology/Renal Pathology Society ταξινόμηση της νεφρίτιδας του λύκου
Κατηγορία - βλάβη
Ορισμός - βασική περιγραφή
Κλάση I
Ελάχιστη μεσαγγειακή νεφρίτιδα
Φυσιολογικό σπείραμα στο οπτικό μικροσκόπιο, μεσαγγειακές εναποθέσεις στον ανοσοφθορισμό
Κλάση II
Μεσαγγειακή υπερπλαστική νεφρίτιδα
Mεσαγγειακή υπερκυτταρικότητα ή επέκταση της μεσαγγειακής θεμέλιας ουσίας στο οπτικό μικροσκόπιο φωτός, μεσαγγειακές εναποθέσεις στον ανοσοφθορισμό
Κλάση III
Εστιακή νεφρίτιδα
Ενεργή ή ανενεργή εστιακή, τμηματική ή ολική ενδο- ή εξωτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα σε < 50% των σπειραμάτων, τυπικά με εστιακές υποενδοθηλιακές ανοσολογικές εναποθέσεις, με ή χωρίς μεσαγγειακή αλλοίωση
Κλάση IV
Διάχυτη νεφρίτιδα
Ενεργή ή ανενεργή διάχυτη, τμηματική ή ολική ενδο- ή εξωτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα σε ≥ 50% των σπειραμάτων, τυπικά με διάχυτες υποενδοθηλιακές ανοσολογικές εναποθέσεις, με ή χωρίς μεσαγγειακές αλλοιώσεις.
Κλάση V
Μεμβρανώδης νεφρίτιδα
Καθολικές ή τμηματικές υποεπιθηλιακές άνοσες εναποθέσεις ή τα μορφολογικά τους επακόλουθα με μικροσκοπία φωτός και με ανοσοφθορισμό ή ηλεκτρονική μικροσκοπία, με ή χωρίς μεσαγγειακές αλλοιώσεις
Κλάση VI
Προχωρημένη σκληρυντική νεφρίτιδα
≥90% των σπειραμάτων παγκοσμίως σκληρυνθέντα χωρίς υπολειμματική δραστηριότητα

Για τη αναθεώρηση της ταξινόμησης χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και τη βελτιώση των ορισμών των σπειραματικών αλλοιώσων, μια ομάδα εργασίας για την ταξινόμηση LN συναντήθηκε στο Leiden (Ολλανδία) τον Μάιο του 2016 για να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με αυτό το θέμα. Οι συστάσεις τους για την ταξινόμηση LN συνοψίζονται στο Σχήμα 3.

Πίνακας 2.
Συστάσεις Φάσης 1 για τη ταξινόμηση της νεφρίτιδας του λύκου
Κατηγορία
Σύσταση
Σχόλια για τις ISN/RPS οδηγίες
{modal html="Μεσαγγειακή υπερπλαστική νεφρίτιδα του λύκου" title=""}Κλάση II{/modal}
 
1. Τροποποίηση του ορισμού της μεσαγγειακής υπερκυτταρικότητας {modal html="4 ή περισσότεροι πυρήνες πλήρως περιβαλλόμενοι από θεμέλια ουσία σε μεσαγγειακή περιοχή εξαιρούμενης της πυλαίας περιοχής" title=""}{/modal}
To όριο (cuttoff) για τη μεσαγγειακή υπερκυτταρικότητα παραμένει ασαφές {modal html="Η ομάδα εργασίας συμφώνησε ότι το τρέχον όριο για τη μεσαγγειακή υπερκυτταρικότητα (παρουσία μεσαγγειακής υπερκυτταρικότητας σε 1 μόνο μεσαγγειακή περιοχή ενός σπειράματος) φαίνεται να είναι μάλλον χαμηλό. Το κατάλληλο όριο θα διερευνηθεί στη φάση 2 της αναθεώρησης" title=""}{/modal}
{modal html="Εστιακή και διάχυτη νεφρίτιδα του λύκου" title=""}Κλάσεις III και IV{/modal}
 
1. Αντικατάσταση του όρου ενδοτριχοειδική υπερπλασία από τον όρο ενδοτριχοειδή υπερκυτταρικότητα
Ο ορισμός της ενδοτριχοειδικής υπερπλασίας είναι ασαφής· ο όρος υπερπλασία θεωρήθηκε ανακριβής
 
2. Ο όρος μηνοειδής σχηματισμός χρησιμοποιείται για μια βλάβη που αποτελείται από εξωτριχοειδή υπερκυτταρικότητα, που αποτελείται από ένα μεταβλητό μείγμα κυττάρων. Ινώδες και μπορεί να υπάρχει ινώδης μήτρα. 10% ή περισσότερο από τα θα πρέπει να εμπλέκεται η περιφέρεια της κάψουλας του Bowman
Κυτταρικοί: περισσότερα από 75% κύτταρα και ινώδες και λιγότερο από 25% ινώδη μήτρα
Ινώδεις: περισσότερο από 75% ινώδη μήτρα και λιγότερο από 25% κύτταρα και ινώδες
Ινοκυτταρικοί: 25%-75% κύτταρα και ινώδες και το υπόλοιπο ινώδες πλέγμα
Εξωτριχοειδής πολλαπλασιασμός που περιλαμβάνει > 25% των η περιφέρεια της κάψουλας του Μπάουμαν ήταν η αρχική αποκοπή. Δεν υπήρχαν ορισμοί για το ινώδες ή το ινοκυτταρικό μισοφέγγαρα
 
3. Σύμφυση: μια περιοχή απομονωμένης συνέχειας υλικού εξωκυτταρικής μήτρας μεταξύ της τούφας και της κάψουλας ακόμη και όταν το υποκείμενο τμήμα δεν έχει εμφανή σκλήρυνση
Δεν υπάρχει ορισμός για την σύμφυση
 
4. Ινιδοειδής νέκρωση: ινώδες που σχετίζεται με διάρρηξη της σπειραματικής βασικής μεμβράνης και/ή λύση της μεσαγγειακής μήτρας. αυτή η βλάβη δεν απαιτεί την παρουσία καρυόρροιας
Δεν υπάρχει ορισμός για την ινιδοειδή νέκρωση
 
5. Κατάργηση της υποδιαίρεσης της κλάσης IV σε τμηματική και σφαιρική
Οι ορισμοί για τη τμηματική και τη σφαιρική ήταν ασαφείς· η μεταβλητότητα μεταξύ των παρατηρητών ήταν μεγάλη.· η κλινική σημασία είναι αβέβαιη
 
6. Τροποποίηση του συστήματος βαθμολόγησης δραστηριότητας και χρονιότητας νεφρίτιδας λύκου NIH (Πίνακας 2) που θα χρησιμοποιηθεί αντί για τις επί του παρόντος χρησιμοποιούμενες παραμέτρους A, C και A/C
Ο προσδιορισμός της δραστηριότητας/χρονικότητας μέσω A, C και A/C θεωρείται υπερβολικά ευρύς και μη συγκεκριμένος. προτίμηση για μια ημιποσοτική προσέγγιση για την περιγραφή ενεργών και χρόνιων βλαβών
Σωληναριο-διάμεσες βλάβες
 
1. Να υποδηλώνεται εάν η διάμεση φλεγμονή εμφανίζεται παρουσία ή απουσία διάμεσης ίνωσης
Έλλειψη τιμών αποκοπής (cut-off values) για την αναφορά της σοβαρότητας των σωληναριο-διάμεσων αλλοιώσεων

Οι δείκτες δραστηριότητας και χρονιότητας του LN έχουν επίσης προταθεί για να παρέχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη διάγνωση ενεργών και χρόνιων βλαβών. Αν και οι διαφορετικές κατηγορίες τείνουν να έχουν διακριτά ιστολογικά, κλινικά και προγνωστικά χαρακτηριστικά, υπάρχει σημαντική επικάλυψη που οφείλεται εν μέρει στις παραλλαγές στη δειγματοληψία. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών εξελίσσεται από τη μια κατηγορία LN στην άλλη, άλλοτε μετά τη θεραπεία και άλλοτε αυθόρμητα [80,89,93-96]. Η εξέλιξη από τη μια κατηγορία νεφρίτιδας στην άλλη δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι διαφορετικοί ιστολογικοί τύποι αντιπροσωπεύουν μη ειδικές αποκρίσεις στην εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων. Αν και διάφοροι ορολογικοί δείκτες και δείκτες ούρων έχουν εξεταστεί ως πιθανοί μη επεμβατικοί καθοριστικοί παράγοντες της ιστολογικής κατηγορίας [97-100], κανένας δείκτης ορού ή ούρων της δραστηριότητας της νόσου δεν παρέχει τον βαθμό πληροφοριών που αποκτάται από την ιστοπαθολογία. Έτσι, η ταξινόμηση του LN προσδιορίζεται με βιοψία νεφρού [92].Εν τω μεταξύ, υποστηρίζουμε τη χρήση αυτών των δεικτών, αλλά τροποποιήθηκαν όπως υποδεικνύεται παρακάτω, για όλες τις κατηγορίες σε μια τροποποιημένη ταξινόμηση για τον λύκο νεφρίτιδα, χωρίς να τα περιορίζει στις κατηγορίες III και IV

Η αξιολογηση της ενεργότητας και χρονιότητας των βλαβών

Πίνακας 2.
Τροποποιημένο {modal html="National Institutes of Health" title=""}NIH{/modal} σύστημα βαθμολόγησης της ενεργότητας και χρονιότητας της νεφρίτιδας του λύκου
Δείκτης ενεργότητας
Ορισμός
Βαθμολογία
Ενδοτριχοειδική υπερκυτταρικότητα
< 25% (1+), 25-50% (2+), > 50% (3+) των σπειραμάτων
0 - 3
Ουδετερόφιλα - καρυορηξία
< 25% (1+), 25-50% (2+), > 50% (3+) των σπειραμάτων
0 - 3
Ινιδοειδής νέκρωση
< 25% (1+), 25-50% (2+), > 50% (3+) των σπειραμάτων
(0 - 3) x 2
Εναποθέσεις υαλίνης {modal html="Βλάβες συρμάτινου βρόχου (wire loop) και/ή θρόμβοι υαλίνης" title=""}{/modal}
< 25% (1+), 25-50% (2+), > 50% (3+) των σπειραμάτων
0 - 3
Κυτταρικοί - ινοκυτταρικοί μηνοειδείς σχηματισμοί
< 25% (1+), 25-50% (2+), > 50% (3+) των σπειραμάτων
(0 - 3) x 2
Διάμεση φλεγμονή
< 25% (1+), 25-50% (2+), > 50% (3+) των σπειραμάτων
0 - 3
Συνολική αξιολόγηση ενεργότητας
 
0 - 24
Δείκτης χρονιότητας
Ορισμός
Βαθμολογία
Σπειραματοσκλήρυνση {modal html="Σφαιρική και/ή τμηματική σπειραματική ακλήρυνση" title=""}{/modal}
< 25% (1+), 25-50% (2+), > 50% (3+) των σπειραμάτων
0 - 3
Ινώδεις μηνοειδείς σχηματισμοί
< 25% (1+), 25-50% (2+), > 50% (3+) των σπειραμάτων
0 - 3
Σωληναριακή ατροφία
< 25% (1+), 25-50% (2+), > 50% (3+) των σπειραμάτων
0 - 3
Διάμεση ίνωση
< 25% (1+), 25-50% (2+), > 50% (3+) των σπειραμάτων
0 - 3
Συνολική αξιολόγηση χρονιότητας
 
0 - 12

συνεχίζουν να αποδίδουν διπλό βάρος στην παρουσία ινωδών νέκρωση και κυτταρικά και/ή ινοκυτταρικά μισοφέγγαρα. Αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 2 μας θα χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί εάν αυτό η προσέγγιση είναι έγκυρη. Στον τροποποιημένο δείκτη δραστηριότητας NIH, δημιουργήσαμε το οι ακόλουθες τροποποιήσεις: επειδή στην αρχική περιγραφή του η συνδυασμένη κατηγορία καρυόρροιας και νέκρωσης ινωδών, δόθηκε έμφαση στην παρουσία ινωδονέκρωσης,13 εμείς το έχουν πλέον τροποποιήσει σε μια αυτόνομη κατηγορία ινωδονέκρωσης, ενώ συνδέουμε την παρουσία καρυόρροιας με διήθηση ουδετερόφιλων. Γιατί οι περισσότερες καρυόρροια αντιπροσωπεύουν αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο των ουδετερόφιλων, και επειδή η αρχική Η περιγραφή για «διήθηση λευκοκυττάρων» αναφέρεται στην παρουσία των ουδετερόφιλων μόνο, έχουμε αλλάξει το όνομα και περιγραφή αυτής της κατηγορίας για να υποδείξει την παρουσία ουδετερόφιλων και/ή καρυόρροιας. Στην αρχική περιγραφή του κατηγορία «κυτταρικά μισοφέγγαρα», δεν ήταν σαφές σε ποιο βαθμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται ινοκυτταρικά μισοφέγγαρα. Ενώ ινώδης τα ημισέληνο αποτελούν μέρος του δείκτη χρονιότητας, έχουμε τώρα συμπεριέλαβε ινοκυτταρικά μισοφέγγαρα στον δείκτη δραστηριότητας (βλ πρόταση για ορισμούς στον Πίνακα 1). Αναφερόμαστε στις σκέψεις μας σχετικά με τον ορισμό της ενδοτριχοειδούς υπερκυτταρικότητας παραπάνω: στην αρχική περιγραφή των Austin et al., 13 μόνο μονοκύτταρα ελήφθησαν υπόψη σε αυτή την κατηγορία με σε σχέση με τα φλεγμονώδη κύτταρα που οδηγούν σε υπερκυτταρικότητα. Εμείς πρέπει να διερευνήσει στη φάση 2 πώς να προσεγγίσει την παρουσία του φλεγμονώδη κύτταρα στην ενδοτριχοειδή υπερκυτταρικότητα σε περισσότερα λεπτομέρεια. Προς το παρόν, θεωρούμε σημαντικό να συγκεκριμένα βαθμολογούν τα ουδετερόφιλα ως ξεχωριστή οντότητα. Επιπλέον, το σύνθεση του διάμεσου διηθήματος καθώς και η παρουσία του σε περιοχές που επηρεάζονται από διάμεση ίνωση και σωληναριακή ατροφία θα πρέπει να μελετηθεί λεπτομερέστερα στη φάση 2.

Για το script


Εκτύπωση  
2022nephros.gr