Slide
nephros.gr
Look inside the kidneys thinking outside the box
Πεδία
mEq/l
mmHg
mEq/l
mEq/l
Αποτελέσματα
Οι τιμές του pH, της PaCO2 και των HCO3, που εισήχθησαν, δεν παρουσιάζουν συνοχή με βάση την εξίσωση Henderson-Hasselbach.
Συγκεκριμένα, για PaCO2: και HCO3: , το pH αναμένεται να είναι .
Ελέγξτε την εγκυρότητά των πεδίων.
Σχετικοί υπολογιστές
Πληροφoρίες για το υπολογιστή

Ο υπολογιστής αυτός βοηθά στην ερμηνεία των αερίων αίματος.
Αρχικά καθορίζει την πρωτοπαθή διαταραχή, εξετάζοντας τη σχέση του pH με τη PaCO2 και τη συγκέντρωση των HCO3.
Στη συνέχεια υπολογίζει τις αντισταθμίσεις, το χάσμα ανιόντων και τον δέλτα λόγο και χάσμα, για να προσδιορίσει τη χρονιότητα, τις αντισταθμιστικές και τις συνυπάρχουσες οξεοβασικές διαταραχές.

Πεδία
mEq/l
mmHg
mEq/l
mEq/l
Αποτελέσματα
Οι τιμές του pH, της PaCO2 και των HCO3, που εισήχθησαν, δεν παρουσιάζουν συνοχή με βάση την εξίσωση Henderson-Hasselbach.
Συγκεκριμένα, για PaCO2: και HCO3: , το pH αναμένεται να είναι .
Ελέγξτε την εγκυρότητά των πεδίων.
Σχετικοί υπολογιστές
Πληροφoρίες για το υπολογιστή

Ο υπολογιστής αυτός βοηθά στην ερμηνεία των αερίων αίματος.
Αρχικά καθορίζει την πρωτοπαθή διαταραχή, εξετάζοντας τη σχέση του pH με τη PaCO2 και τη συγκέντρωση των HCO3.
Στη συνέχεια υπολογίζει τις αντισταθμίσεις, το χάσμα ανιόντων και τον δέλτα λόγο και χάσμα, για να προσδιορίσει τη χρονιότητα, τις αντισταθμιστικές και τις συνυπάρχουσες οξεοβασικές διαταραχές.

2022nephros.gr