Κείμενο υπό διαμόρφωση

Φυσιολογικά στα ούρα δεν υπάρχουν έμμορφα στοιχεία του αίματος (δηλαδή ερυθρά ή λευκά αιμοσφαίρια) και λεύκωμα. Συνεπώς, η παρουσία λευκώματος ή ερυθρών αιμοσφαιρίων στα ούρα, που αναφέρονται με τους όρους λευκωματουρία και αιματουρία, αντίστοιχα, πρέπει πάντα να διερευνάται. Η παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων στα ούρα αναφέρεται με τον όρο πυουρία και συζητείται σε άλλη ενότητα (Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος).

Η αιματουρία μπορεί να είναι μακροσκοπική ή μικροσκοπική. Η μακροσκοπική αιματουρία είναι εμφανής με την επισκόπηση των ούρων δια γυμνού οφθαλμού, συχνά από τον ίδιο τον ασθενή. Τα ούρα μπορεί να έχουν χρώμα ροζ, κόκκινο, καφέ-κόκκινο ή σαν το τσάι, ανάλογα με το μέγεθος της αιματουρίας και το υποκείμενο νεφρικό νόσημα. Αντίθετα, στη μικροσκοπική αιματουρία, το χρώμα των ούρων είναι φυσιολογικό και η διάγνωση γίνεται με την ανεύρεση ερυθρών αιμοσφαιρίων με το οπτικό μικροσκόπιο, στα πλαίσια της γενικής εξέτασης ούρων. Ανάλογα με την θέση προέλευσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων, η αιματουρία διακρίνεται σε νεφρικής ή μη προέλευσης.

  • Στη νεφρικής προέλευσης αιματουρία τα ερυθρά αιμοσφαίρια προέρχονται τους νεφρούς (θέση παραγωγής των ούρων) και ειδικότερα από τα νεφρικά σπειράματα, και για τον λόγο αυτό αναφέρεται και ως σπειραματική αιματουρία. Η σπειραματική αιματουρία, όταν επιμένει, υποδηλώνει νεφρική βλάβη και συγκεκριμένα την παρουσία νοσημάτων που προκαλούν σπειραματική φλεγμονή και βλάβη. Τα νοσήματα αυτά αναφέρονται με τον γενικό όρο σπειραματονεφρίτιδα.  Η επιβεβαίωση  για τη νεφρική προέλευση της αιματουρίας γίνεται με ειδική μικροσκοπική εξέταση των ούρων, που ονομάζεται μικροσκόπηση αντιθέτου φάσης. Προτιμάται δείγμα από την δεύτερη πρωινή ούρηση, το οποίο πρέπει να εξεταστεί άμεσα, εντός 2 ωρών από την συλλογή των ούρων. Η διερεύνηση της νεφρικής αιματουρίας περιλαμβάνει εξειδικευμένες εξετάσεις από νεφρολόγο και ενδεχομένως την διενέργεια βιοψίας νεφρού.
  • Εναλλακτικά τα ερυθρά αιμοσφαίρια μπορεί να προέρχονται από οιοδήποτε άλλο σημείο του ουροποιητικού συστήματος (θέσεις συλλογής και παροχέτευσης των ούρων), δηλαδή τη νεφρική πύελο, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Στα αίτια της μη νεφρικής προέλευσης αιματουρίας συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι λοιμώξεις του κατώτερου ή ανώτερου ουροποιητικού (κυστίτιδα και πυελονεφρίτιδα, αντίστοιχα), η νεφρολιθίαση, η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και τα νεοπλάσματα του ουροποιητικού (νεφρός, κύστη, προστάτης) και οι τραυματισμοί των νεφρών.
Presentation1Επικοινωνείστε μαζί μας...